Termeni și condiții

Utilizarea site-ului şi accesul la informaţiile oferite de acesta presupune, implicit, acceptarea termenilor şi condiţiilor, aşa cum sunt prezentate mai jos. Neacceptarea acestor Termeni şi Condiţii, ori a oricărei prevederi din acestea atrage obligaţia Utilizatorului de a înceta de îndata accesarea Site-ului. Accesarea sau vizitarea în continuare a Site-ului, a oricarei pagini din acesta şi/sau utilizarea Serviciului, precum şi a oricărei componente a acestora constituie o acceptare în întregime şi necondiţionată a Termenilor şii Condiţiilor şi a oricărei prevederi din acestea. Prin sintagma „utilizator” se intelege orice persoana fizică sau juridică care accesează acest website.

Termeni şi condiţii de ordin general:

1.Protectia datelor cu caracter personal: Pentru o parte din serviciile oferite de site-ul nostru se impune colectarea unor date cu caracter personal, respectiv a celor care permit identificarea persoanei. Informatiile oferite în acest sens vor fi folosite exclusiv în scopul declarat. Aceste date nu vor fi folosite în scop publicitar, pentru a vă trimite mesaje nesolicitate, şi nu le vom transmite altei persoane, cu excepţia cazurilor în care există o dispoziţie legală imperativă cu privire la acest aspect. Daca unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.Observaţie:*orice persoana are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc.

2. Calitate: translationspot.ro nu poate fi facut responsabil pentru niciun fel de daune cauzate direct sau indirect de funcţionarea site-ului şi nici de eventuale disfunctionalităţi ale acestuia.

3. Link-uri: Utilizatorii înteleg şi accepta că Site-ul poate conţine legături sau trimiteri către alte site-uri de internet, inclusiv site-uri personale (bloguri), site-urile furnizorilor de produse si/sau servicii către care trimit bannerele publicitare postate pe Site ori microsite-uri publicitare, dar fără a se limita la acestea, care sunt considerate de Administratorul Site-ului utile în legătura cu Continutul Site-ului, dar care nu se află sub controlul sau îndrumarea sa.
Administratorul Site-ului este absolvit de orice răspundere în ceea ce priveşte conţinutul sau opiniile exprimate pe toate site-urile de internet mai sus menţionate, precum şi corectitudinea şi exactitatea acestora.

4. Drept de proprietate intelectuală: Conţinutul şi design-ul translationspot.ro, precum şi orice alt material având legătură cu translationspot.ro aparţin translationspot.ro şi colaboratorilor săi – acolo unde acest lucru este specificat expres – (drept de autor) şi sunt protejate de legislaţia privind proprietatea intelectuală. Nu puteţi utiliza, reproduce sau permite nimănui să utilizeze sau să reproducă materialele translationspot.ro fără a deţine o permisiune scrisă din partea translationspot.ro

5. Schimbări ale site-ului: translationspot.ro işi rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau şterge în orice moment porţiuni ale conţinutului său.

6. Legea aplicabila. Litigii: Orice litigiu născut din sau în legătură cu Termenii şi Condiţiile va fi soluţionat pe cale amiabilă. În caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul va fi soluţionat de către instanţa judecatorească romană competentă aflată îin raza teritorială a municipiului Bucureşti.

Date societate: TRANSLATION SPOT SRL Sediu social: Str. Vasile Lascar nr.18, parter, ap. 1, sector 2, 020771 Bucuresti

ro_RO